به گزارش سرویس وبلاگستان پرنیان گیل ، همسفر بهشت در بروزرسانی خود نوشت:

مرد و زن نشسته اند دور سفره.
مرد قاشقش را زودتر فرو می برد توی کاسه سوپ و زودتر میچشد طعم غذا را و زودتر میفهمد که دستپخت همسرش بی نمک است و اما زن چشم دوخته به او تا مُهر تایید آشپزی اش را از چشم های مردش بخواند و مرد که قاعده را خوب بلد است، لبخندی میزند و می گوید : “چقدر تشنه ام !”

زن بی معطلی بلند میشود و برای رساندن لیوانی آب به آشپزخانه میرود. سوراخ های نمکدان سر ِ سفره بسته است و به زحمت باز می شوند و تا رسیدن ِ آب فقط به اندازه پاشیدن ِ نمک توی کاسه زن فرصت هست برای مرد.
زن با لیوانی آب و لبخندی روی صورت برمیگردد و می نشیند . مرد تشکر می کند، صدایش را صاف می کند و میگوید:
” می دونستی کتاب های آشپزی رو باید از روی دستای تو بنویسن؟ ”

و سوپ بی نمکش را می خورد ؛ با رضایت

و زن سوپ با نمکش را میخورد ؛ با لبخند!

میدونید این زن خوشبخت کیه؟

 


منبع:برگرفته از خاطرات همسر امام خمینی (ره)

انتهای پیام/