به گزارش پرنیان گیل، همه ما فرضیاتی در مورد آنچه که برای زن و مرد و پیر و جوان، نرمال و طبیعی است در ذهن خود داریم. ما این را بدیهی می دانیم که یک فرد ۶۰ ساله نتواند خلبان هواپیمای جت باشد، یا یک فرد ۷۰ ساله نتواند در المپیک موفقیت کسب نماید و یا یک مرد نتواند بچه به دنیا آورد. اما مقصود ما از توجه به جنس و سن، فراتر از تفاوتهای بدیهی و ظاهری بین دو جنس در کارکرد تولید نسل می باشد و حتی فراتر از محدودیتهای زیستی و بیولوژیکی هر سن از نظر فعالیت و توانایی آنها می رویم.

ra4-6107

عقاید فرهنگی در مورد جنس و سن نتایج اجتماعی معینی دارد. زنان و مردان موقعیتهای متفاوتی را در جامعه اشغال می کنند و انتظار می رود که نقشهای متفاوتی هم بازی کنند. اطلاع از جنس افراد، خط راهنمایی برای رفتار مناسب با آنها می باشد. جنسیت افراد تأثیر مستقیمی بر افکار و نوع کاری که فرد می خواهد انجام بدهد دارد. این واقعیت که یک فرد زن است یا مرد، در واقع هویت اجتماعی و فرصتهای اجتماعی او را شکل می دهد.

اینکه مردان و زنان با هم متفاوتند قابل تکذیب نیست. مردان اغلب بلندقدتر، سنگین وزن تر و عضلانی تر از زنان هستند. زنان کمتر آسیب پذیرند، کمتر بیمار می شوند و در هر سنی نسبت به مردان زندگی طولانی تری دارند. دختران در کودکی زودتر از پسران تکلم می کنند. خانمها در آزمونهایی که به لحاظ کار دستی دارای پیچیدگی هستند سبقت می گیرند و مردها در تجسم فضایی، استعداد بهتری دارند.

این تفاوتها از کجا می آیند؟ معنی آنها چیست؟

الیس روسی (Alice Rossi) کسی که خود را به عنوان یک زیست شناس معرفی می کند، به روند تکاملی تفاوتهای جنسی می پردازد. «روسی» به مقایسه رفتار زنان و مردان در گذشته می پردازد و می گوید: در گذشته مردان می خواستند که قوی هیکل و نیرومند بوده و بینش خوب و توانایی تصمیم گیری سریع داشته باشند. این ویژگیها انطباق دارد با ویژگیهای اجداد ما که در هنگام شکار به تنهایی و با اسلحه ای ساده جانوران بزرگ را شکار می کردند و یا از گروههای خود در برابر غارتگران دفاع می نمودند.

«روسی» نمی خواهد بگوید که مردان نمی توانند از نوزادان خود مراقبت نمایند، بلکه می خواهد بگوید که آنچه مادران به طور طبیعی دارند را مردان باید یاد بگیرند. دیدگاه زیستی اجتماعی به مقایسه مردان و زنان در رابطه با کارهایی که می توانند انجام دهند، نمی پردازد بلکه می گوید بین جنسهای مختلف در انجام دادن کارها تفاوت وجود دارد، یکی آن را راحت تر از دیگری انجام می دهد: «روسی» بر این نکته اصرار دارد که تفاوتهای جنسی به معنی وجود نابرابری نیست بلکه نشانگر وجود تفاوت است. البته در جوامع صنعتی مدرن که تقسیم کار به وجود آمده است، کمتر مشاغل به نیروی زیاد نیاز دارد. در ضمن هر کسی هم می تواند به بچه شیر بدهد.(۱)

واژه ای که به تازگی در فضای مجازی توییت میشود با هشتگ کلیشه برعکس عنوان می شود از سوی بوجود آورندگانش به منظور مبارزه با تبعیض جنسیتی به میدان مجازی ورود کرده است و یک مبارزه جنسیتی به راه انداخته است.

7a2bbd64-c330-46cf-81ed-800d2fc0547a

این هشتگ در راستای افکاری به میدان آمده است که تفاوتهای جنسیتی را از واقع نگری بدور می داند و صرفا تابوشکنی در جامعه به مدنظر دارد و به هیچ وجه تفاوت های زن و مرد را که در واقع وجود دارد را نمی بیند و فقط در مسیر انتشار افکاری در مجازی قدم برمیدارد که افکار جامعه را با خود همراه سازد.

این هشتگ در میان کاربران توییتر فارسی که به تازگی باب شده به نوعی اعتراض به تبعیضات جنسیتی علیه زنان می پردازد و در توییت هایی که با این هشتگ نوشته می شود،جای زنان و مردان عوض شده است.

در مقابل با طرز فکر هشتگ یکی از بزرگ ترین اندیشمندان تاریخ معاصر به این مطلب اشاره می کند که “مردواره کردن زن؛ یعنی زن را متشبّه به مرد قرار دادن، این یک بخش مهمّ از گفتمان غربی است؛ یعنی به دنبال این بودند که مشاغل گوناگونی که با ساخت جسمی و عصبی و فکری مرد سازگارتر است را بکشانند به سمت بانوان و زنان، و این را یک افتخار برای زن و یک امتیاز برای زن قرار بدهند.

نگاه صحیح به زن، نگاهی است که او را در چارچوب جنس خود و ارزشهای تعالی دهنده آن بشناسد و خداوند متعال جنس زن را به گونه ای خلق کرده است که برخی امور عاطفی، تربیتی و حتی مدیریتی در خانه، فقط با ظرافت روحیه زنان، قابل انجام است.

باید در قوانین، خلقیات و سنت ها، شرایط به گونه ای فراهم شود که زنان در سطوح مختلف معاشرتی، جنسی، فکری و خانوادگی دچار ستم زده گی نباشند.(۲)

هیچ کس مخالف توانمندی های زنان نیست و چیزی که مورد اشاره است واژه ای است که زنان و مردان ما بدون اینکه در گفتارش تفکر عمیقی داشته باشند با این هشتگ ها به زبان می آورند و آن را مقابله با”تبعیض”جنسیتی مطرح کردند که در واقع تبعیض نیست و یک توانمندی خدادادی به شمار می آید و تمام زنان و مردان می دانند که هریک در چه حدی به لحاظ جسم و روح توانمندند و اگر هم اجحافی درحق زنان شده باید واژه “عدالت” مطرح شود نه تبعیض و نه برابری.

امید آن است که جامعه ما شکافی را که عده ای با افکار غیرمنطقیشان به دنبالش هستند و آن ایجاد شکاف بین زن بودن و مرد بودن است را بیشتر بشناسند و هرکس هرچه را به عنوان یک تفکر قالب جلوی عقایدشان گذاشت نبلعند.

مرجع:

(۱)مقدمه ای بر جامعه شناسی،نوشته: میخائیل اِس. بازیس و ریچارد جِی گِلْز

 Sociology an interduction, fourth edition Michael S.Bassis Richard g.Celles NEW YORK, 1991

(۲)رهبر معظم انقلاب در دیدار با بانوان فرهیخته؛۹۲/۰۲/۲۱

انتهای پیام/