به گزارش پرنیان گیل، امروز عصر نمایشگاه عفاف و حجاب حریم فاطمی (س) در پیاده راه فرهنگی رشت با حضور بانوی تازه مسلمان آلمانی، بانو ورونیکا فاضلی در رشت همراه بود.

عصر امروز نشست صمیمی جمعی از بانوان با بانو فاضلی در پیاده راه فرهنگی رشت(شهرداری) و همچنین در جمع مردم در برنامه رادیویی موج جوونی برگزار شد.

این نشست صمیمی فردا عصر با نشست های انفرادی با این بانوی تازه مسلمان در غرفه ی نمایشگاه عفاف و حجاب همراه است.

گزارش تصویری این نشست ها را در ادامه مشاهده می کنید.

photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۸_۲۰-۲۴-۵۸ photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۸_۲۰-۲۴-۵۹ (2) photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۸_۲۰-۲۴-۵۹ photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۸_۲۰-۲۵-۰۰ photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۸_۲۰-۲۵-۰۱ photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۸_۲۰-۲۵-۰۲ photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۸_۲۰-۲۵-۰۳ photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۸_۲۰-۲۵-۰۴ photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۸_۲۰-۲۵-۰۵ photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۸_۲۰-۲۵-۰۶ (2) photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۸_۲۰-۲۵-۰۶ photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۸_۲۰-۲۵-۰۷ photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۸_۲۰-۲۵-۰۸ photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۸_۲۰-۲۵-۰۹ (2) photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۸_۲۰-۲۵-۰۹ photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۸_۲۰-۲۵-۱۰ photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۸_۲۰-۲۵-۱۱ photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۸_۲۰-۲۵-۱۲ (2) photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۸_۲۰-۲۵-۱۲ photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۸_۲۰-۲۵-۱۳ photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۸_۲۰-۲۵-۱۴ photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۸_۲۰-۲۵-۱۵ photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۸_۲۰-۲۵-۱۶ photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۸_۲۰-۲۵-۱۷ photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۸_۲۰-۲۵-۱۸ photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۸_۲۰-۲۵-۱۹ (2) photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۸_۲۰-۲۵-۱۹ photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۸_۲۰-۲۵-۲۰ photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۸_۲۰-۲۵-۲۱ photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۸_۲۰-۲۵-۲۲

انتهای پیام/