به گزارش پرنیان گیل، همایش شیرخوارگان حسینی امروز صبح همزمان با نخستین روز محرم در سراسر کشور برگزار شد.

یکی از این اماکن برگزاری این همایش عظیم مصلای امام خمینی رشت بود که خیل عزاداران حسینی به همراه نوزادان و خردسالان خود به یاد مظلومیت کوچکترین شهید دشت کربلا حضور داشتند.

بانوان عزادار حسینی به یاد حضرت علی اصغر(ع) کودک شش ماهه دشت کربلا با سردست گرفتن کودکان خردسال خود به عزاداری پرداختند.

گزارش تصویری این مراسم را در ادامه مشاهده می کنید.

photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۲_۱۲-۴۷-۲۷ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۲_۱۲-۴۷-۳۶ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۲_۱۲-۴۷-۳۷ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۲_۱۲-۴۷-۳۸ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۲_۱۲-۴۷-۳۹ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۲_۱۲-۴۷-۴۰ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۲_۱۲-۴۷-۴۳ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۲_۱۲-۴۷-۴۵ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۲_۱۲-۴۷-۴۶ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۲_۱۲-۴۷-۴۷ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۲_۱۲-۴۷-۴۹ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۲_۱۲-۴۷-۵۰ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۲_۱۲-۴۷-۵۲ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۲_۱۲-۴۷-۵۴ (2) photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۲_۱۲-۴۷-۵۴ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۲_۱۲-۴۷-۵۵ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۲_۱۲-۴۷-۵۶ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۲_۱۲-۴۷-۵۸ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۲_۱۲-۴۷-۵۹ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۲_۱۲-۴۸-۰۰ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۲_۱۲-۴۸-۰۲ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۲_۱۲-۴۸-۰۳ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۲_۱۲-۴۸-۰۴

انتهای پیام/