به گزارش پرنیان گیل، به مناسبت تقارن هفته نیروی انتظامی و روز کودک و آشنایی دانش آموزان و کودکان خردسال با ستاد نیروی انتظامی دیروز کودکان خردسال مهد وپیش دبستانی جهان کودک ومدرسه تمام هوشمند دخترانه ادبستان آستانه اشرفیه به مناسبت هفته نیروی انتظامی و آشنایی دانش آموزان و کودکان خردسال با ستاد نیروی انتظامی به مرکز ستادفرماندهی رفتند و ستوانیکم شرفی مسئول سیاسی ستاد نیروی انتظامی شهرستان آستانه اشرفیه اظهار کرد: در این دنیا مهترین اصل انسان سازی است و اولین جایی که دانش آموزان با مفهوم پلیس آشنامی شوند مدرسه است .

وی با بیان اینکه بچه ها از پلیس ها در فرار هستند ،درعمل مردم نیز پلیس را فرد خشن میدانند گفت: در ستاد نیروی انتظامی بخش های مختلفی هست و مجموعه عقیدتی_سیاسی با افرادخشن صحبت می نماید و در صورت عدم توجه از تذکر بالاتر می رود.

ستوانیکم شرفی با اشاره به اینکه دانش معلمان باید افزایش پیدا کند ،عنوان کرد: معلمان اولین کسی هستند که میتوانند چهره موجه پلیس را نشان دهند تا زمانیکه خود دانش آموزان به آموزش ها بالاتر برسند پس انتظار از معلمین این است که معلومات خودرا افزایش دهند ودر نهایت آرامش به آموزش رفتارهای اجتماعی و….بپردازند .

در انتهای این بازدید دانش آموزان با قسمتهای مختلف این ستاد ،ماشین های ستاد وهمکاران ستاد بازدید ودیدار داشتند.

1 2

انتهای پیام/