به گزارش پرنیان گیل، صبح امروز مردم رشت در جواب یاوه گویی های دشمنان خارجی و وابستگان داخلیشان به میدان آمدند و با وجود سرما و باران پا پس نکشیدند.

تظاهرات مردم رشت در راستای حوادث اخیر کشور که با اعتراض مردم درخصوص گرانی ها آغاز و با سو استفاده های دشمن درحال ادامه یافتن بود به پایان رسید انجام شد و مردم اعتراض خود را از صف معاندین نظام جدا کردند و امروز پاسخ دندان شکنی به کوته بینان و ذلیل شدگان همیشگی دادند.

گزارش تصویری این مراسم را در ادامه مشاهده می کنید.

IMG_20180107_132738_650 IMG_20180107_132654_928 IMG_20180107_132702_451 IMG_20180107_132704_597 IMG_20180107_132714_243 IMG_20180107_132747_280 IMG_20180107_132706_682 IMG_20180107_132719_245 IMG_20180107_132701_500 IMG_20180107_132721_294 IMG_20180107_132730_044 IMG_20180107_132735_277 IMG_20180107_132724_129 IMG_20180107_132727_904 IMG_20180107_132656_858 IMG_20180107_132736_679 IMG_20180107_132742_202 IMG_20180107_132726_058 IMG_20180107_132657_907 IMG_20180107_132659_979 IMG_20180107_132711_381 IMG_20180107_132820_344 IMG_20180107_132731_681 IMG_20180107_132717_762 IMG_20180107_132708_075 IMG_20180107_132722_612 IMG_20180107_132749_097 IMG_20180107_132733_204 IMG_20180107_132709_855

انتهای پیام /