آسیه سهرابی پور خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی پرنیان گیل طی اظهارات و وعده و وعید های مسئولان نوشت: درهفته های گذشته با گران شدنِ کالاها، دوباره افکاری به ذهنم آمد که عملکرد مسئولان درعرصه اقتصادی و سابقه ی اظهارنظرهای آنها، درپاسخ به سوالات مربوط به این بخش را یادآوری می کرد. موقعی که مسئولان به جای قبول کردن وجود مشکل، قول هایی برای آینده می دهند و درانتها به این جمله یا جملاتی با همین مفهوم بسنده می کنند که «ما مشکلی نداریم».

اوایل با شنیدن این اظهارات بسیارتعجب می کردم، مدتی بعد به معنای آن با دقت فکر کردم! با تکرارشدنِ این روند، به یک نتیجه رسیدم!!! و آن اینکه: درواقع هیچ دروغی ازسوی مسئولان درکارنیست و دست اندرکارانِ اقتصادی، فقط ازیک آموزه دینی استفاده می کنند و آن توریه است؛ گفته ای که با شنیدنِ آن، مخاطب، برداشتِ دیگری از گفته ی شما دارد؛ ولی، واقعیت همان چیزی است که شما، به شکل دیگری گفته اید و در واقع با تدبیر شما، بدون دروغ گویی، شنونده درک دیگری پیدا می کند. معلم های اخلاق هنگام تدریس این آموزه، تاکید بسیار زیادی درمورد شرایط بکارگیری آن دارند و شاگردان را درصورت وجود شرایط خاص، مجاز به استفاده ازآن می دانند و فقط آن را درمواقع اضطرار، مانند درخطربودنِ آبرو، جان و یا احیانا مال بلامانع می بینند.

وقتی من به این دریافت ازاظهارات مسئولان دولتی رسیدم، نفس راحتی کشیدم و خیالم را از بدبینی هایی که به آنها داشتم، پاک کرده و به درگاه خدا استغفار نمودم!!!! ازشما چه پنهان، فکر می کردم، مسئولان خدای ناکرده راستش را نمی گویند! ودرمقابلِ وجدانم بخاطر این خطور زشت شرمنده بودم و درپیِ چاره ای که ذهن خود را ازاین توهم رها کنم. جمله ی « ما مشکلی نداریم» ویا جمله هایی از این دست، در ذهن شنونده، رفع شدنِ موانع برای حل مشکلِ گرانی و تبدیل قولِ مسئولان به فعلی که درآینده ی نزدیک رخ می دهد را تداعی می کند واما درواقع مدیران، ازنبود مشکل درزندگی خود صحبت می کنند وبنده های خدا راست می گویند؛ چرا که آنها با گران شدنِ اقلام اساسی زندگی، مشکلی برای خود احساس نمی کنند و زندگی شان درحال طی کردن روال عادی خود است. شاید بگوئید این چه نتیجه گیری است؟؟ اگر این نتیجه گیری غلط باشد، باید به ناچار وعلی رغم میل باطنی قبول کنیم که حرف مدیران دروغ است؛ ولی وجود شرایط توریه!! راستی اظهارات مسئولان را نشان می دهد.

شما که بیگانه نیستید باید اعتراف کنم خودم هم سرکلاس این درس نشسته ام و شرایط بکارگیریِ آن را به خوبی بلدم و برایتان در ادامه، وجود شرایط بکاربستن توریه به وسیله مدیران را شرح می دهم و اثبات می کنم: اول ازهمه درخطربودن آبروست، اعتراف مسئولان به وجود معضل ویا قبول کوتاهی درحل مشکل، آن هم درمقابل رسانه ها، بسیارخطرناک است؛ چراکه همه ازآن باخبر می شوند، مسئول مربوطه ازسوی رسانه ها واحتمالا مقام مافوق مورد بازخواست قرار می گیرد وکفایتش زیر سوال می رود! واین واقعه ممکن است، با ازدست دادن پست ومقام و مال و منال نیز همراه باشد و درخطر بودنِ رانت ومال مسئولان نیز به همراه ازدست دادن آبرو اتفاق می افتد!که دراینجا دوشرط توریه وجود دارد….و اما درخطربودنِ جان! من هرچقدر فکر کردم رابطه ای بین قبول کردن وجود مشکل ازسوی مسئولان اقتصادیِ دولت و درخطربودن جان آنها نیافتم….درهرحال احراز یکی ازاین سه شرایط، برای بکاربردن توریه کافی است!!! هرچند دقیق شدن درمورد احزار همه شرایط بسیار بهتر است!!! چرا که ممکن است با این روند، معلمان اخلاق، کار و بارشان را تعطیل کنند تا جلوی سوء استفاده ی مسئولان را بگیرند.

با نزدیک شدن به عید نوروز دوباره بازارِ این نوع جملات داغ داغ می شود و مسئولان «راستگو»، از اوضاع زندگی خود برای مردم صحبت می کنند، ازآنجایی که توریه یک تدبیر برای حفظِ آبرو، جان و مال مسلمان است و مسئولان دولتی، تبحر خاصی درتدبیر امور دارند، به راحتی از این تدبیر نیز استفاده می کنند تا آبرو ومالشان به خطر نیفتد!!! این نوع از تدبیرِامور را نه فقط در شعارِ آنها و نزدیک عید نوروز، بلکه درقضایایی مانند برجام، انتخابات، ارائه آمار بیکاری و…..نیز دیده و شنیده ایم.

واما تحمل سختی این تلخند و وظیفه ما به عنوانِ یک شهروندِ مسلمان، خوش بینی به گفته های آنهاست!!! که خدای ناکرده اظهاراتشان را دروغ نپنداریم، چرا که بسیار مکدر می شوند و همانطور که در بالا اثبات کردم، آنها هیچ دروغی از زندگی خود و نبود مشکل درآن، به ما مردم نگفته اند!!!

انتهای پیام/