به گزارش پرنیان گیل، پروفسور ایرج نبی پور، فوق تخصص غدد و عضو گروه آینده نگری، نظریه پردازی و رصدکلان سلامت فرهنگستان علوم پزشکی ایران، درهمایش ابرروندهای سلامت و آینده پزشکی اظهار کرد: پیش بینی می شود در سال ۲۰۴۵ تغییر و تحولاتی اساسی در جهان رخ دهد و با پیشرفت علم اکثر برنامه ها و کارها با هوش مصنوعی انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه ۱۰ ابرروند توسط دانشمندان جهان شناسایی و تدوین شده است، عنوان کرد: ابرروندها و پیشرفت در علم و تکنولوژی باعث نوآوری، توسعه ایده های نوآورانه و فرصت های کسب و کار می شوند.
عضو گروه آینده نگری، نظریه پردازی و رصد کلان سلامت فرهنگستان علوم پزشکی ایران افزود: با پیشرفت ها و توسعه های علمی جهان، مراقبت های بیمار از بیمارستان به منازل انتقال خواهد یافت وپیش بینی می شود ۵۰ درصد مراقبت و سلامت در منزل انجام شود.
نبی پورابر روندها در آینده را بر بیمه همگانی موثر دانست وگفت: بیمه ها در جریان این توسعه ی دولت پرداخت کننده، برجسته بوده و دولت نقش محوری و مرکزی در برابر نقش کار فرمایان دارد.
وی با بیان اینکه با توسعه فناوری از طریق موبایل از سلامت افراد مطلع خواهیم شد، تصریح کرد: تلفن هوشمند در صنعت دارو نیز تاثیر خواهد داشت و با افزایش علم بیشتر کارها با ربات ها انجام خواهد شد و در آینده پیش بینی می شودکه ربات ها جراحی و دیگر کارهای بهداشت و درمان را انجام دهند.
این فوق تخصص غدد توریسم پزشکی را از دیگر تحولات آینده که کشورهای در حال توسعه از این مولفه به خوبی بهره خواهند گرفت، عنوان وتاکید کرد: در۲۰۵۰یک چهارم جمعیت کشور و ۲۰ درصد جمعیت جهان پیر می شود، و ابرروند ها باعث طوانی شدن عمر بشر می شوند.

انتهای پیام/