به گزارش پرنیان گیل، در ایران روز تولد حضرت فاطمه زهرا (س) در ۲۰ جمادی‌الثانی به عنوان روز زن و همچنین روز مادر گرامی داشته می‌شود و هشتم مارس، روز جهانی زن در بسیاری از کشورهای جهان است که در واقع به روز مبارزه مبدل شده تا گرامیداشت.

در روز هشتم مارس که بسیاری از زنان در جامعه جهانی به دنبال احقاق حقوقی هستند که از داشتنشان محروم بودند و چه بسا اگر به تاریخ آغاز این جنبش برگردیم این خواسته برحق هم بود ولی از آن پس چنین روزی را یادآور ظلم بر زنان نامیدند و بدنبال حقشان فریاد سردادند که البته به ظاهر سازمان ملل متحد چندین سال است که همراهیشان می کند اما در واقع می بینیم که در جامعه شان زنان درحد تن و بدن خلاصه می شود و زنان اکنون بیشتر از اینکه داد بر سر مسایل و ضایع شدن حق و حقوق مالی داشته باشند به لحاظ مدنی دچار مشکل هستند و میتوان هشتگ #metoo را نیز افزود و این یعنی بزرگترین مشکل زن در این جوامع آزار و اذیت جنسی است و اینکه زن تا زمانی که به این آزارها تن دهد می تواند در جامعه فعالیت داشته باشد.

و اما در کشور ما روز میلاد یک الگوی نه شرقی نه غربی بلکه آسمانی روز تجلیل از زن مطرح است و اینکه زن اگر الگوی برتر و سومی همچون بانوی آسمانی یعنی حضرت زهرا را در زندگی داشته باشد نه تنها وجود دارد بلکه وجودش توام با احترام است.

در جامعه ما پوشش مناسب در محل کسب و کار و فعالیت دلیلش بر موازنه یکسان حضور و عدم نگاه جنسیتی است و این سبب می شود که بیمار دلان تا زمانی که خود زن اجازه تعرض ندهد جرات چپ نگاه کردن به مقام زن را هم نداشته باشند.

زنان فعال و دارای پوشش اسلامی که میتوان گفت زنانی که خود را با پوشاندن از نگاه های جنسیتی محافظت می کنند و حضور فعال دارند همیشه موفقیتشان روز افزون بوده و به لحاظ شرعی هم منعی نداشته اند. در ادامه سرگذشت نمونه ای از زن ایرانی را مرور می کنیم.

ﺁﻣﻨﻪ ﻭﻫﺎﺏ ﺯﺍﺩﻩ ﺷﯿﺮﺯﻥ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﮓ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮ، تکﺗﯿﺮﺍﻧﺪﺍﺯ، ﺁﺭﭘﯽﭼﯽﺯﻥ ﻭ ﻫﻤﺮﺯﻡ ﺷﻬﯿﺪ ﻫﻤﺖ، ﭼﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﺻﯿﺎﺩﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ﺑﻮﺩ، ﻭﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﯼﻋﺮﺑﯽ ﻭﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻭ ﺩﻭﺭه هاﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻭﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﺘﻬﺎﯼ ﺑﺮﻭﻥ ﻣﺮﺯﯼﺍﻋﺰﺍﻡ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮﺍﻕ … ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻬﺎﯼﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﯼﺧﺮﻣﺸﻬﺮ، ﺩﻫﻼﻭﯾﻪ، ﺣﺼﺮﺁﺑﺎﺩﺍﻥ، ﺣﻤﯿﺪﯾﻪ،ﻫﻮﯾﺰﻩ، ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻃﺮﯾﻖﺍﻟﻘﺪﺱ، ﺛﺎﻣﻦﺍﻻﺋﻤﻪ ﻭ ﻣﺤﺮﻡ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ …

ﺩﺭ ﺍﺭﺩﺑﯿﻞ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ … ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻋﺮﺍﻕ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﮐﺮﺩ .. ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺮﺍ ﺭﺷﺪ ﮐﺮﺩ …ﻭﺩﺭ۱۵ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻦ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۵۹ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﮐﻮﺭﺩﻝ ﻣﺠﺮﻭﺡ ﺷﺪ ﺑﺎﺭ ﺩﻭﻡ ﺩﺭ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻧﯿﺮﻭﯼﺍﻣﺪﺍﺩﯼ ﻭ ﺑﺠﺎﯼ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺁﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻋﺰﺍﻡﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺻﺎﺑﺖ ﮐﻠﻮﻟﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﮑﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﺭﻓﺖ … ﺍﻣﺎ ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎﺯ ﮔﺮﺩﺩ ﻭﻧﺸﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺁﺗﺶ ﻭﺧﻮﻥ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ …

ﺩﺭ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺠﺮ ۱ ﺩﺭﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﻣﺸﻐﻮﻝ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﺮﻭﺣﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻮﺩ ﺩﺭﻣﻌﺮﺽ ﺣﻤﻠﻪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺩﺷﻤﻦ ﺑﻌﺜﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺪ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺸﻐﻮﻝ ﻣﺪﺍﻭﺍﯾﺶ ﺑﻮﺩ ﻣﺎﺳﮏ ﻧﺪﺍﺭﺩ …

ﻣﺎﺳﮏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ ﻭﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺴﯿﺠﯽﻣﺠﺮﻭﺡ ﺯﺩ ﻭﺧﻮﺩ … ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯ ﺷﺪ … ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺁﻣﻨﻪ ﻭﻫﺎﺏ ﺯﺍﺩﻩ ﮔﻠﺪﺍﻧﻬﺎﯼﺧﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺁﺏ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ ﮔﻔﺖ: ﺍﯾﻦ ﮔﻠﺪﺍﻧﻬﺎ ﻣﺮﺍ ﯾﺎﺩ ﺁﻥ ﭘﻨﺞ ﺷﻬﯿﺪﯼ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﻨﮕﺮﯼ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪﻩ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻡ. ﻫﻤﮕﯽ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ ﺁﺏ ﺗﻌﺎﺭﻑ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺑﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻧﻔﺮ ﺭﺳﯿﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﻭﯼ ﺷﺎﻧﻪﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮﺩ .


 زن غربی مظهر مصرف، آرایش، جلوه‌گری در مقابل مردان و وسیله‌ی هیجان جنسی مردان است؛ بقیه‌ی حرف‌هایی که می‌زنند مثل عدالت جنسیتی، همه حرف است و ظاهر قضیه است؛ باطن آن، چیز دیگری است. شنیده‌اید که تعداد قابل توجهی از بانوان صاحب‌مقام غربی در همین چندماه قبل، یکی پس از دیگری اعلام کردند که در زمان جوانی در جریان مسائل اداری مورد سوءاستفاده قرار گرفتند، با زور و خشونت! این‌ها تازه زن‌های برجسته‌ی غربی بودنداسلام در را بر روی آن مسیری که جنس زن را به این نقطه‌ی انحراف برساند، به‌وسیله‌ی «حجاب» بسته است، حجاب، وسیله‌ی مصونیت زن است نه محدودیت.

امروز پرچم استقلال هویتی و فرهنگی زنان، در دست زنان ایرانی است و بانوان ایرانی با حفظ حجاب، استقلال هویتی و فرهنگی خودشان را دارند اعلام می‌کنند و به دنیا صادر می‌کنند؛ یعنی دنیا دارد سخن جدیدی را می‌شنود. زن می‌تواند در میدان‌های اجتماعی حضور فعال و تأثیرگذاری عمیق داشته باشد -که امروز زنان کشور ما چنین تأثیرگذاری‌ای دارند- درعین‌حال حجاب و عفاف و وجه تمایز، در معرض سوءاستفاده‌ی مردان قرار نگرفتن، خود را در حد وسیله‌ی التذاذ مردان بیگانه و زیاده‌طلب پایین نیاوردن و تحقیر نکردن، این‌ها از خصوصیات زن امروز ایرانی است. ما این الگو و چارچوب را داریم. در میان بانوان ما بعضی در حد بسیار خوب و بعضی در حد متوسط به این الگو توجه دارند.(۱)

مرجع:

  • مقام معظم رهبری، در دیدار مداحان به مناسبت سالروز ولادت حضرت زهرا (س) – ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

انتهای پیام/