به گزارش پرنیان گیل، طرح نوروزی آرامش بهاری با هدف تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی