به گزارش پرنیان گیل، امام علی(ع) در باره جایگاه زنان می فرمایند:

زنان نزد شما امانت های خدا هستند،آزارشان نرسانید و بر آنها سخت نگیرید.

منبع: مستدرک، جلد دوم، صفحه ۵۵۱

 میزان
انتهای پیام/