دکترایازی در در گفتگو با خبرنگار پرنیان گیل در خصوص پیشگیری ازحوادث غرق شدگی اظهارکرد: بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی وپژوهش های موجود، میزان کل مرگ و میرناشی ازغرق شدگی دردنیا، ۶/۸ درهر۱۰۰هزارنفراست.

وی با بیان اینکه درسال ۹۶، یکهزار و۲۶ نفر براثر غرق شدگی درکشور فوت کردند، عنوان کرد: این آمار درسال ۹۵، نهصد وسیزده نفر بود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی کشورافزود: ازکل میزان غرق شدگیِ سال گذشته، ۸۵۸ نفر مرد و ۱۶۸ نفر زن و مرگ ۴۳۱ نفر درتابستان سال ۹۶ رخ داد که ۴۲ درصد کل غرق شدگان درکشور را شامل می شود.

ایازی بیشترین میزانِ غرق شدگی در هرسال را مربوط به رودخانه ها دانست وگفت: ۲۸۷ نفر غرق شده در رودخانه ها، ۱۶۰ نفر تلفات غرق شدگی در دریا، ۱۴۲ نفر درمحدوده های غیرمجاز و ۱۸ نفر در مناطق ایمن سازی شده، درسال ۹۶  غرق شدند.

وی با اشاره به اینکه باید راهکارهای ارائه خدمات بهداشتی در دستورالعمل جامع مدیریت سواحل کشور اجرا شود، تصریح کرد: نوسازی، بهسازی، مناسب سازی و جای گزینی و ایجاد مجموعه های بهداشتی جدید و احداث و طراحی و ساخت دوش های ساحلی، احداث و تامین زیرساخت های تامین آب سالم و بهداشتی هم برای سرویس ها و دوش ها و هم برای آب آشامیدنی، ازجمله این راهکارهاست.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی کشور برلزومِ انجام وظایف تخصصی و اختصاصیِ وزارت بهداشت در دستورالعمل جامع مدیریت سواحل کشور تاکید و ابراز کرد: غرق شدگی یکی ازمعضلات مهم سلامت درکشوراست که تامین مولفه های بهداشتی و درمانی و آموزش های همگانی برای رفع آن می تواند موثر باشد و آموزش و فرهنگ سازی نباید فراموش شود.

دکترشاهرخ یوسف زاده چابک، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز دراین همایش با بیان اینکه امروزه بحث هایی که در حوزه سلامت مطرح می شود، درطرح تحول سلامت شکل و رنگ دیگری پیدا کرده است، اظهارکرد: طرح تحول سلامت این فرصت را فراهم کرده است که توجه داشته باشیم که سلامت را مساوی درمان ندانیم.

وی نقش دست اندرکارانِ حوزه اجتماعی را در تامین سلامت جامعه انکار ناپذیر دانست وبیان کرد: ۲۵ درصد فعالیتهای مرتبط با تامین سلامت در وزارت بهداشت است و عوامل اثر گذار در حوزه سلامت بسیار زیاد است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه سهم برخی حوزه های مرتبط با سلامت، از ۷۵ درصدِ باقی مانده، بسیار زیاد است، افزود: بسیاری از بیماری ها در حوزه پیشگیری و درمان قرار می گیرد.

یوسف زاده با بیان اینکه دامنه ی حوزه ی پیشگیری به قدری زیاد است که سازمان های دیگری خود را متولی آن می دانند، گفت: یکی از بحث هایی که درحوزه پیشگیری مطرح می شود، غرق شدگی است.

وی با ابراز اینکه اگر در تمام سال وهمه طول سواحل را غریق نجات بگذاریم، آمارغرق شدگان بیشتر از این کاهش نمی یابد، تصریح کرد: با بازنگری در روش ها و شیوه ها و مدیریت علمی می توانیم به این  مسئله دست پیدا کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان بیان کرد: غرق شدگی جزئی از تروما محسوب می شود و عوامل اثر گذارِ اجتماعی روی تروما بسیار زیاد هستند.

یوسف زاده با تصریح براینکه با وقوع هرمرگ آسیب های مختلف و بسیار زیادی متوجه خانواده ها و جامعه می شود، افزود: با ارائه طرح سیستم تروما، کشور را می توان از معضلات مرتبط با تروما نجات داد.

انتهای پیام/